POVIJEST

Svijani su prvi puta objavljeni 1345. godine, tada je selo pripadalo cistercitskom samostanu u općini München Hradiste. Od 1565. godine selo je osvojio Jaroslav iz Wartenberga koji je ovdje sagradio renesansnu tvrdavu, ali još ranije 1564. god. se u općini Svijany spominje pivovara. Bila je u sastavu gospodarskog zaleda te je razlog za kuhanje piva i otvaranje gostiona bilo povećanje fi nancijskog prihoda imanja.

. Nakon smrti Jaroslava 1602. godine, Svijany je zajedno sa pivovarom i tvrdavom osvojio Joachim Andreas von Schlick, poznata osoba u povijesti Češke, habsburški pobunjenik. Svoj život završio je na starogradskom gubilištu u lipnju 1621. god. Svijany su nakon toga pripali porodici Wallenstein koji su ovdje vladali čak do 1814. g. U njihovo vrijeme vladanja stara tvrdava bila je obnovljena u dvorac, te je gradevinski promijenjena i proširena i susjedna pivovara. 1820. godine dolazi porodica Rohan, Svijany su priključeni općini Sychrov i dalje ostaju gospodarsko dvorište u čijem sastavu je pivovara.

Pivovara je pripadala porodici Rohan do 1912. god., kada ju je kupio tadašnji zakupac i pivar Antonin Kratochvil. Obitelj dinastije Kratochvil djelovala je u pivovari Svijany čak do 1939. god. Unuk izvornog vlasnika, takoder se zvao Antonin, bio je primoran pivovaru prodati i predati ju ponovno porodici Rohan. Obitelj Kratochvíl su tada pivovaru značajno poboljšali i modernizirali. Nakon 1945. godine pivovara je konfi scirana i kasnije nacionalizirana, pivovara je pripadala poduzeću Severočeských pivovarů n.p. (Sjeveročeške pivovare n.p.).

S promjenama u političkom i gospodarskom području prestaje društvo Severočeské pivovary n.p. te je 1990. god. utemeljeno državno poduzeće Pivovare Vratislavice n/N, u čijem sastavu je i pivovara Svijany. Godine 1992. državno poduzeće je promijenjeno u dioničko društvo te 1997. god. Postaje sastavni dio a.s.(d.d.) Praške pivovare, čiji je većinski vlasnik engleska pivarska tvrtka Baas. Pivovara Svijany je najstarija i najmanja pivovara ove skupine.

Zbog poslovne politike Pivovara Vratislavice a.s. i kasnije Praških pivovara a.s. i svijanska pivovara ulazi u krizu prodaje i prijeti joj zatvaranje. Promjena koja se može usporediti sa čudom dolazi u poslovičan dvanaesti sat. Godine 1998. stvoreno je društvo Pivovara Svijany s.r.o. koje postaje novi vlasnik pivovare.

svijany-dokumenty
pivovar-svijany

Godine 2005. se transformira u dioničko društvo. Zahvaljujući mukotrpnom radu ekipe sposobnih ljudi na čelu s direktorom Františkom Horakom i pod vodstvom fi nancijske grupe LIF prodajna kriza je savladana. Pivovari počinju svjetlucati bolja vremena.

Izložena količina piva iz 1998. godine u iznosu od četrdeset i tri tisuće hektolitara se postupno povećava. U 2001. godini razbijena je magična granica od sto tisuća hektolitara, 2005. godine dvije stotine, 2008. godine tri stotine te je 2013. godine premašena granica od šest stotina tisuća hektolitara proizvedenog piva.

Svijany su tako postali najjača regionalna marka od republičkog značaja. Popularnost pivovare stalno je sve veća, tako da se postupno razvila u jednu od najvećih neovisnih pivovara u Češkoj Republici, za njezino pivo su zainteresirani i u inozemstvu. Bio je to razlog za osnivanje distributivne podružnice Svijany Slovačka 2014. godine.

U 2013. godini Pivovara Svijany ponovno je postala vlasnik obližnjeg dvorca. Devastirani spomenik kulture je kupila u cilju razvoja kulturnog i društvenog centra općine te ga je u okviru doprinosa fondova EGP i rekonstruirala. Obnovljeni Dvorac Svijany možete doći pogledati od lipnja 2016. godine.