Historie

První zpráva o Svijanech pochází z roku 1345, obec tehdy patřila cisterciánskému klášteru v Mnichově Hradišti. Od roku 1565 získal ves Jaroslav z Vartenberka, který zde vystavěl renesanční tvrz, ale již před tím, v roce 1564, je ve Svijanech uváděn pivovar. Byl součástí hospodářského zázemí a důvodem vaření piva a zakládání hospod bylo zvýšení fi nančního výnosu panství.

Po smrti Jaroslava roku 1602 získal Svijany s tvrzí a pivovarem Jáchym Ondřej Šlik, známá osoba českých dějin, protihabsburský odbojník. Svůj život skončil na staroměstském popravišti v červnu roku 1621. Svijany připadly poté Valdštejnům, kteří zde hospodařili až do roku 1814. Za nich byla stará tvrz přestavěna na zámek, stavebně upraven a rozšířen byl i sousední pivovar. Roku 1820 přicházejí Rohanové, Svijany jsou připojeny k Sychrovu a jsou nadále hospodářským dvorem, jehož součástí je i pivovar.

Pivovar patřil Rohanům do roku 1912, kdy jej koupil jeho dosavadní nájemce a sládek Antonín Kratochvíle. Rodinná dynastie Kratochvílů působila ve svijanském pivovaru až do roku 1939. Vnuk původního majitele, rovněž Antonín, byl nucen pivovar prodat a předal jej opět Rohanům. Kratochvílové pivovar značně zvelebili a zmodernizovali. Po roce 1945 byl pivovar zkonfiskován a posléze znárodněn, stal se provozem Severočeských pivovarů n.p.

Se změnami v politické i hospodářské oblasti končí společnost Severočeské pivovary n.p. a v roce 1990 vzniká státní podnik Pivovary Vratislavice n/N, jehož součástí je i pivovar Svijany. V roce 1992 se státní podnik mění na akciovou společnost a v roce 1997 se stává součástí a.s. Pražské pivovary, jejímž majoritním vlastníkem je anglická pivovarská společnost Baas. Pivovar Svijany je nejstarším a nejmenším pivovarem této skupiny.

Díky obchodní politice Pivovarů Vratislavice a.s. a později Pražských pivovarů a.s. se svijanský pivovar dostává do odbytové krize a hrozí jeho uzavření. Změna rovnající se téměř zázraku přichází v příslovečné hodině dvanácté. V roce 1998 vzniká společnost Pivovar Svijany s.r.o., která se stává novým vlastníkem pivovaru.

svijany-dokumenty
pivovar-svijany

V roce 2005 se transformuje na akciovou společnost. Díky mravenčí práci týmu schopných lidí vedených ředitelem Františkem Horákem, a pod taktovkou finanční skupiny LIF, je odbytová krize překonána. Pivovaru se začíná blýskat na lepší časy.

Výstav piva z roku 1998 ve výši čtyřicet tři tisíc hektolitrů je postupně zvyšován. V roce 2001 je prolomena magická hranice sta tisíc hektolitrů, v roce 2005 dvou set, v roce 2008 tří set a v roce 2013 byla překročena hranice šesti set tisíc hektolitrů vyprodukovaného piva.

Svijany se tak stávají nejsilnější regionální značkou celorepublikového významu. Obliba pivovaru stále stoupá a postupně se vypracoval na jeden z největších nezávislých pivovarů v České republice, o jehož pivo je zájem i v zahraničí. To bylo důvodem k založení distribuční pobočky Svijany Slovensko v roce 2014 a v roce 2017 pobočky Svijany Chorvatsko.

V roce 2013 se stal Pivovar Svijany opět majitelem nedalekého zámku. Zdevastovanou památku koupil s cílem vytvořit z ní kulturně společenské centrum obce a za přispění EHP fondů ji zrekonstruoval. Na obnovený Zámek Svijany se můžete přijet podívat od června 2016.